legal01

Infographic7

images

 labour

1168542
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1794
2018
10965
1140909
57935
90368
1168542
Your IP: 192.168.2.69
2020-09-25 22:59

ประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563

Post on 28 กุมภาพันธ์ 2563
by Legal
ฮิต: 280

0001

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายอนันต์  บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กสร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบแผนพัฒนากฎหมายประจำปีงบประมาณ 2563 และ (ร่าง) พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาแรงงานนอกระบบแห่งชาติ พ.ศ. ... รวมถึงการพิจารณาแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์กฎหมายของกรม และแนวทางการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล คำอธิบายสรุปสาระสำคัญ และคำแปลของกฎหมาย โดยมีผู้บริหารกรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น 8