legal01

Infographic7

images

 labour

1463516
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
47
3104
6328
1436074
51693
79820
1463516
Your IP: 192.168.2.69
2021-01-20 00:22

ประชุมคณะทำงานพัฒนากฎหมายกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 2/2563

Post on 24 มีนาคม 2563
by Legal
ฮิต: 587

00001

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นายอนันต์ บวรเนาวรักษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาแรงงาน ครั้งที่ 2/2563 เพื่อพิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมายของสถานประกอบกิจการที่ขอหารือข้อกฎหมายต่าง ๆ เช่น การกำหนดเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชย นิยามคำว่า ค่าจ้าง ที่ต้องนำมาคำนวณค่าชดเชย การหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 การย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 120 การหักค่าจ้าง ตามมาตรา 76 แห่ง พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 โดยมีผู้บริหารกรมที่ได้รับการแต่งตั้ง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 8 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน