Infographic4

images

612109
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
174
1062
174
599856
42060
47964
612109
Your IP: 192.168.2.69
2020-01-27 06:10

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 แก่นายจ้าง ลูกจ้าง

Post on 08 พฤษภาคม 2562
by Legal
ฮิต: 700

      นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวในฐานะประธานเปิดการอบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562  ณ โรงแรมบางกอกชฎา กรุงเทพฯ โดยกล่าวว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลใช้บังคับในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อกำหนดสิทธิ หน้าที่ตามกฎหมายของนายจ้างและลูกจ้างหลายประการ อาทิ สิทธิได้รับดอกเบี้ยกรณีนายจ้างผิดนัดไม่จ่ายเงิน การเปลี่ยนตัวนายจ้างสิทธิลากิจธุระอันจำเป็น สิทธิลาคลอดบุตร การย้ายสถานประกอบกิจการ สิทธิได้รับค่าชดเชย เป็นต้น

        นายวิวัฒน์ กล่าวต่อว่า ก่อนที่กฎหมายจะมีผลบังคับใช้ กสร. ได้จัดให้มีการอบรมแก่นายจ้างลูกจ้างจากสถานประกอบกิจการในพื้นที่กรุงเทพฯ และผู้เกี่ยวข้อง โดยกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 29-30 เมษายน 2562 จำนวน 2 รุ่น เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นายจ้างลูกจ้าง และสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับสถานประกอบกิจการในส่วนภูมิภาค กสร. จะให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจกับสถานประกอบการต่าง ๆ อีกครั้งหนึ่งด้วย ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ถึง 10 สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด หรือโทรศัพท์สายด่วน 1506 กด 3

0001