Infographic4

images

599052
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
233
982
10474
576325
29003
47964
599052
Your IP: 192.168.2.69
2020-01-19 08:27

โครงการพัฒนาศัยกภาพการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน

Post on 02 กรกฎาคม 2562
by Legal
ฮิต: 493

0001

        กองนิติการได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิติกร และผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม  แนวทางการดำเนินคดีอาญา  คดีแพ่ง  การติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง การตอบหารือข้อกฎหมาย และเพื่อให้ทราบบทบาทหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งรวบรวมปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยมีนายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบังคับใช้กฎหมาย ณ โรงแรมเอเซีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่1-2 กรกฎาคม 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จำนวน 96 คน ทั้งนี้กสร.มุ่งหวังให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปให้บริการแก่ นายจ้าง ลูกจ้าง สถานประกอบกิจการเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งดำเนินการบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป icon new 2