Infographic4

images

599116
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
297
982
10538
576325
29067
47964
599116
Your IP: 192.168.2.69
2020-01-19 09:32

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)

Post on 27 ธันวาคม 2562
by Legal
ฮิต: 174

803505

ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10)
ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/316/T_0065.PDF