Infographic4

images

293855
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
115
622
115
287021
17147
26914
293855
Your IP: 192.168.2.69
2019-05-20 03:58

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการ

Post by Legal
on 03 ธันวาคม 2561
ฮิต: 171

กองนิติการได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านนิติการ เรื่อง การพัฒนากฎหมายเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ (ครส.) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และห้องประชุมมรกต โรงแรมอิงธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ และนำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติไปเผยแพร่แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกเพื่อยกระดับการให้บริการแก่ผู้รับบริการ โดยได้รับเกียรติจากนายกิติพงษ์ เหล่านิพนธ์ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาดังกล่าว   

 

0001

การแข่งขันฟุตบอลประเพณี Friendly Cup ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561

Post by Legal
on 02 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 282

กองนิติการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี Friendly Cup ครั้งที่ 10 ประจำปี 2561 เพือส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีระหว่างหน่วยงานสังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกายให้สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดีมีประสิทธิภาพ และสร้างความสามัคคี มีระเบียบวินัย มีน้ำใจนักกีฬา เป็นขวัญกำลังใจแก่การปฏิบัติงาน ณ สนามฟุตบอลโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์

1516283433305

การจัดกิจกรรม"ตรวจดวงชะตาก่อนหางาน"

Post by Legal
on 03 ธันวาคม 2560
ฮิต: 281

วันที่ 20 พฤษภาคม 2548 กองนิติการได้จัดกิจกรรม"ตรวจดวงชะตาก่อนหางาน" โดยนักพยากรณ์จากกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายฯ (หมอเก่ง) เป็นกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2548 ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

 

การตรวจและประเมินโครงการประกวดกิจกรรม 5 ส

Post by Legal
on 03 ธันวาคม 2560
ฮิต: 378

นายอนุชน วรินทร์เสถียร ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจและประเมินโครงการประกวดกิจกรรม 5 ส ประจำปีงบประมาณ 2559 ของหน่วยงานกองนิติการและศูนย์ Call Center ณ กองนิติการ ชั้น 12 และ ชั้น 15 อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

 0011