Infographic4

images

659577
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
1908
2230
8952
636823
37384
52144
659577
Your IP: 192.168.2.69
2020-02-20 20:22

เรื่อง “ตกหลุมรักน้องเข้าไปแล้ว”

Post on 12 มีนาคม 2561
by Legal
ฮิต: 1260

มาตรา ๑๖ ล่วงเกินทางเพศ
๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๐
                  เรื่อง “ตกหลุมรักน้องเข้าไปแล้ว” : พฤติการณ์ที่เป็นการคุกคาม ก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ค่าจ้างเดือนละ ๗๗,๕๔๓ บาท วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์ล่วงเกินทางเพศต่อนางสาว ธ. พนักงานฝ่ายขายผู้ใต้บังคับบัญชา

ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์ประพฤติส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศต่อผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นความผิดร้ายแรง ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

                 ศาลฎีกาประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ในวันเกิดเหตุเมื่อโจทก์และนางสาว ธ เข้าไปในร้าน ย. นั่งที่โต๊ะกลมไม่มีพนักพิง โจทก์ได้สั่งสุราและชอบชนแก้วกับนางสาว ธ ในลักษณะชักชวนบังคับให้ดื่ม เมื่อสุราหมดไปประมาณครึ่งขวดโจทก์ได้เอามือไปวางที่ต้นขานางสาว ธ พร้อมกับโน้มตัว ไปคุยด้วย นางสาว ธ เขยิบหนีแต่โจทก์ได้เอามือไปวางและโน้มตัวมาใกล้อีก นางสาว ธ จึงปัดมือโจทก์ออกขอย้ายโต๊ะเป็นโต๊ะยืนแต่โจทก์ได้ใช้มือขวาโอบบริเวณเอวนางสาว ธ อีก นางสาว ธ หมุนตัวไปเข้าห้องน้ำกลับมาดื่มกับโจทก์อีก ๑๕ นาที และไปเข้าห้องน้ำกลับมาปรากฏว่าโจทก์คุกเข้เมาสุรากับพื้นจึงให้พนักงานเสิร์ฟพาไปนั่งรอที่หน้าร้านและขับรถมารับโจทก์ ประคองเข้าห้องพัก ในวันรุ่งขึ้นโจทก์กับนางสาว ธ ไปเยี่ยมลูกค้าที่จังหวัดเลยแล้วไปอุดรธานี ขณะนางสาว ธ ขับรถได้บอกโจทก์ว่าปวดต้นคอจะส่งโจทก์เข้าที่พักแล้วตนจะไปนวดต่อ โจทก์ได้ใช้มือขวาเอื้อมไปบีบต้นคอนางสาว ธ นางสาว ธ ได้ใช้มือปัดออกแล้วบอกจะไปนวดเอง ต่อมาเมื่อรถติดสัญญาณไฟแดงโจทก์พูดว่า “ตกหลุมรักน้องเข้าไปแล้ว” ศาลฎีกาเห็นว่า แม้นางสาว ธ จะเข้าไปดื่มสุรากับโจทก์ในร้าน ย. และมีลักษณะเป็นดิสโกเธค แต่ก็มิได้หมายความว่านางสาว ธ ยินยอมให้โจทก์ล่วงเกินทางเพศหรือโจทก์มีสิทธิล่วงเกินทางเพศต่อนางสาว ธ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ตามใจชอบ พฤติกรรมของโจทก์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาดังกล่าว จึงเป็นการคุกคาม ก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อนางสาว ธ ผู้ใต้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับฯ ของจำเลย ข้อ ๘.๓.๗ ที่ห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันไม่สมควรที่วิญญูชนพึงปฏิบัติหรือกระทำการใดๆ อันส่อไปในทางเสื่อมเสียด้านศีลธรรมอันดี ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา๑๑๙ (๔) จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------