Infographic4

images

599889
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
33
1037
33
588578
29840
47964
599889
Your IP: 192.168.2.69
2020-01-20 01:13

ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างลูกจ้างรายชั่วโมง

Post on 01 มีนาคม 2561
by Legal
ฮิต: 4799

ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างลูกจ้างรายชั่วโมง

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (60_00016.pdf)60_00016.pdfค่าครองชีพเป็นค่าจ้างหรือไม่822 kB
Download this file (60_00012.pdf)60_00012.pdfการจ่ายเงินค่าจ้างและเงินบาเหน็จของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์837 kB
Download this file (60_00011.pdf)60_00011.pdfปรับค่าจ้างขั้นต่า843 kB
Download this file (59_00009.pdf)59_00009.pdfการก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าในกิจการประมงทะเล464 kB
Download this file (58_10013.pdf)58_10013.pdfเกี่ยวกับเงินค่าตำแหน่ง356 kB
Download this file (58_10003.pdf)58_10003.pdfการคานวณค่าจ้างต่อชั่วโมงของลูกจ้างรายเดือน338 kB
Download this file (50408_50.pdf)50408_50.pdfการจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างรายวันตามเวลาที่ลูกจ้างทำงาน196 kB
Download this file (50402_50.pdf)50402_50.pdfแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างในกรณีลูกจ้างหยุดงาน186 kB
Download this file (50215_50.pdf)50215_50.pdfค่ากะ ค่าตำแหน่ง356 kB
Download this file (47359_47.pdf)47359_47.pdf การจ่ายค่าล่วงเวลาสำหรับผู้มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 65360 kB
Download this file (47348_47.pdf)47348_47.pdfการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดกรณีไปอบรม ประชุมสัมมนา314 kB
Download this file (47300_47.pdf)47300_47.pdfค่าครองชีพถือเป็นค่าจ้างหรือไม่176 kB
Download this file (47299_47.pdf)47299_47.pdfการจ่ายค่าจ้าง ในวันหยุดประจำสัปดาห์และตามประเพณี กรณีลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ ประสบอุบัติเหตุ ลาคลอด361 kB
Download this file (47147_47.pdf)47147_47.pdfค่าภาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยงสนามบิน และค่าใบอนุญาตของพนักงานฝ่ายควบคุมการบินเป็นค่าจ้างหรือไม่305 kB
Download this file (45127_45.pdf)45127_45.pdfการจ่ายค่าจ้าง กรณีลูกจ้างถูกลงโทษไล่ออกจากงาน208 kB
Download this file (42203_42.pdf)42203_42.pdfค่ารถ ค่าอาหารเป็นค่าจ้างหรือไม่219 kB
Download this file (42202_45.pdf)42202_45.pdf การปรับอัตราค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง ตามประกาศ ฉ.5495 kB
Download this file (42201_45.pdf)42201_45.pdfค่าจ้าง145 kB
Download this file (42200_45.pdf)42200_45.pdfการคำนวณค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาค่าแรง85 kB
Download this file (42113_53.pdf)42113_53.pdfจ่ายค่าจ้าง (นักศึกษาฝึกงาน)466 kB
Download this file (42112_53.pdf)42112_53.pdfค่าจ้างในวันหยุดเนื่องจากรัฐบาลประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน299 kB
Download this file (42111_53.pdf)42111_53.pdfค่าจ้าง394 kB
Download this file (42100_53.pdf)42100_53.pdfการคำนวณค่าจ้างสำหรับลูกจ้างที่ลาหยุดไม่ขอรับค่าจ้าง304 kB
Download this file (42050_55.pdf)42050_55.pdfค่าบริการ (เซอร์วิสชาร์จ)327 kB
Download this file (42004_57.pdf)42004_57.pdfลาไม่รับค่าจ้างและค่าจ้างในวันลาป่วย356 kB
Download this file (42003_57.pdf)42003_57.pdfการจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ภาครัฐ423 kB
Download this file (42002_57.pdf)42002_57.pdfการจ่ายค่าใช้จ่ายเมื่อลูกจ้างยื่นใบลาออก354 kB
Download this file (42001_57.pdf)42001_57.pdfการจ่ายค่าจ้างในวันหยุด วันลาป่วย352 kB
Download this file (42000_57.pdf)42000_57.pdfการจ่ายค่าจ้างในกรณีนายจ้างถูกพักใช้ใบอนุญาต371 kB
Download this file (41999_57.pdf)41999_57.pdfการตีความการจ่ายค่าจ้างงานบริการขนส่ง365 kB
Download this file (41998_59.pdf)41998_59.pdfการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำในกิจการประมงทะเล321 kB
Download this file (41997_60.pdf)41997_60.pdfการจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงสาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา329 kB