Infographic4

images

599891
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
35
1037
35
588578
29842
47964
599891
Your IP: 192.168.2.69
2020-01-20 01:13

การจ่ายค่าจ้าง หักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด

Post on 01 มีนาคม 2561
by Legal
ฮิต: 4349
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (61_00001.pdf)61_00001.pdfการจ่ายค่าจ้างกรณีใช้สิทธิปิดงานต่อสหภาพแรงงาน338 kB
Download this file (60_00010.pdf)60_00010.pdfการจ่ายค่าจ้างในวันลาป่วย (ฟอกไต)315 kB
Download this file (60_00006.pdf)60_00006.pdfการคำนวณเงินบำเหน็จ338 kB
Download this file (60_00005.pdf)60_00005.pdfการคำนวณค่าล่วงเวลา326 kB
Download this file (60_00004.pdf)60_00004.pdfการจ่ายค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดสำหรับพนักงานที่ตกลงกัน ทำงานวันละ ๑๒ ชั่วโมง331 kB
Download this file (60_00003.pdf)60_00003.pdfการจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี328 kB
Download this file (60_00002.pdf)60_00002.pdfการหักค่าจ้าง ค่าตอบแทน หรือผลประโยชน์อื่นใด840 kB
Download this file (60_00001.pdf)60_00001.pdfการหักเงินเดือนพนักงานเพื่อนำส่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)394 kB
Download this file (59_00007.pdf)59_00007.pdfกำหนดกฎระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์(ลงโทษด้วยการตัดเงินเดือน)474 kB
Download this file (59_00005.pdf)59_00005.pdfการหักเงินค่าจ้าง468 kB
Download this file (50507_50.pdf)50507_50.pdfการหักค่าจ้างกรณีลูกจ้างมาทำงานสาย330 kB
Download this file (50409_50.pdf)50409_50.pdfบริษัทสามารถหักค่าหลักทรัพย์โดยตรงจากบัญชีเงินเดือนของพนักงานเพื่อใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายแก่พนักงาน276 kB
Download this file (47971_46.pdf)47971_46.pdfการหักค่าจ้าง333 kB
Download this file (47970_46.pdf)47970_46.pdfการหักค่าจ้าง421 kB
Download this file (47966_47.pdf)47966_47.pdfการลงโทษตัดเงินเดื่อนลูกจ้าง353 kB
Download this file (47965_47.pdf)47965_47.pdfการหักค่าจ้างเพื่อชำระค่าฌาปนกิจศพ614 kB
Download this file (47964_47.pdf)47964_47.pdfการหักค่าทำบัตรใหม่ ของบริษัท389 kB
Download this file (47632_47.pdf)47632_47.pdfการกำหนดบทลงโทษ กรณีตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน และลดตำแหน่ง198 kB
Download this file (47456_47.pdf)47456_47.pdfการหักเงินเดือนในการชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์218 kB
Download this file (47359_47.pdf)47359_47.pdfประกาศของบริษัท เรื่องเมื่อลูกจ้างกระทำความผิดระเบียบข้อบังคับ ด้วยการลดค่าจ้าง360 kB
Download this file (42287_42.pdf)42287_42.pdfการหักค่าจ้างเป็นเงินประกัน189 kB
Download this file (42200_59.pdf)42200_59.pdfข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดลงโทษทางวินัยด้วยการตัดเงิน343 kB
Download this file (42199_59.pdf)42199_59.pdfกำหนดกฎระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์334 kB
Download this file (42198_59.pdf)42198_59.pdfการหักเงินค่าจ้าง กรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)326 kB
Download this file (42197_60.pdf)42197_60.pdfการหักค่าจ้างของบริษัทจำกัด376 kB