Infographic4

images

599961
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
105
1037
105
588578
29912
47964
599961
Your IP: 192.168.2.69
2020-01-20 02:44

เวลาทำงานปกติและการทำงานล่วงเวลา

Post on 01 มีนาคม 2561
by Legal
ฮิต: 29321

เวลาทำงาน / การทำงานล่วงเวลา

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (61_00001.pdf)61_00001.pdfหลักการจ่ายค่าล่วงและอัตราการจ่ายค่าล่วงเวลา357 kB
Download this file (60_00010.pdf)60_00010.pdfการจัดเวลาพักสำหรับงานที่ต้องทำติดต่อกันหรือฉุกเฉิน326 kB
Download this file (60_00009.pdf)60_00009.pdfการจัดเวลาพักในระหว่างการทำงานล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง315 kB
Download this file (60_00008.pdf)60_00008.pdfการให้ความยินยอมของลูกจ้างก่อนทำงานล่วงเวลา หรือทำงานในวันหยุด320 kB
Download this file (60_00007.pdf)60_00007.pdfการคำนวณค่าล่วงเวลา828 kB
Download this file (60_00005.pdf)60_00005.pdfการจัดเวลาพักในระหว่างการทำงานล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง820 kB
Download this file (60_00004.pdf)60_00004.pdfการให้ความยินยอมของลูกจ้างในการทำงานล่วงเวลา821 kB
Download this file (60_00003.pdf)60_00003.pdfการจัดเวลาพักสำหรับงานที่ต้องทำติดต่อกันหรือฉุกเฉิน827 kB
Download this file (59_00017.pdf)59_00017.pdfสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ตามมาตรา ๖๕ (๑)464 kB
Download this file (59_00006.pdf)59_00006.pdfการพักก่อนเริ่มทางานล่วงเวลาเกินกว่า ๒ ชั่วโมง478 kB
Download this file (50603_50.pdf)50603_50.pdfการกำหนดเวลาการทำงานของลูกจ้าง291 kB
Download this file (50306_50.pdf)50306_50.pdfเวลาพักก่อนทำงานล่วงเวลา280 kB
Download this file (50301_50.pdf)50301_50.pdfสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าทำงานในวันหยุดตามประเพณีของลูกจ้างระดับหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก428 kB
Download this file (47693_47.pdf)47693_47.pdfเวลาทำงานปกติในงานขนส่งทางบก216 kB
Download this file (47548_47.pdf)47548_47.pdfทำงานล่วงเวลาในวันหยุด170 kB
Download this file (47268_47.pdf)47268_47.pdfเวลาพักนับรวมเป็นเวลาทำงานหรือไม่140 kB
Download this file (47246_47.pdf)47246_47.pdfเวลาทำงานปกติของพนักงานฝ่ายขายที่ต้องปฏิบัติงานนอกสถานที่526 kB
Download this file (47221_47.pdf)47221_47.pdfค่าล่วงเวลา447 kB
Download this file (47057_47.pdf)47057_47.pdfการเปลี่ยนแปลงเวลาการทำงาน348 kB
Download this file (44852_44.pdf)44852_44.pdfเวลาทำงานปกติ198 kB
Download this file (43349_43.pdf)43349_43.pdfการจัดเวลาทำงานของพนักงาน239 kB
Download this file (43348_54.pdf)43348_54.pdfการทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด652 kB
Download this file (43347_54.pdf)43347_54.pdfการจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ล่วงเวลาในวันหยุด295 kB
Download this file (43346_54.pdf)43346_54.pdfเวลาพัก และการทำงานล่วงเวลา490 kB
Download this file (43345_54.pdf)43345_54.pdfการจ่ายค่าล่วงเวลา405 kB
Download this file (43302_57.pdf)43302_57.pdfกำหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการทำงาน377 kB
Download this file (43301_57.pdf)43301_57.pdfการตีความเวลาทำงานงานบริการขนส่ง365 kB
Download this file (433011_58.pdf)433011_58.pdfการคำนวนค่าจ้างต่อชั่วโมง338 kB
Download this file (43300_59.pdf)43300_59.pdfสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ตามมาตรา 65 (1)335 kB
Download this file (43299_59.pdf)43299_59.pdfการพักก่อนเริ่มทางานล่วงเวลาเกินกว่า 2 ชั่วโมง335 kB
Download this file (43298_60.pdf)43298_60.pdfจัดเวลาพักในระหว่างการทางานล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง320 kB
Download this file (43297_60.pdf)43297_60.pdfเวลาพักตามมาตรา ๒๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541407 kB