Infographic4

images

599942
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
86
1037
86
588578
29893
47964
599942
Your IP: 192.168.2.69
2020-01-20 02:21

วันหยุด

Post on 01 มีนาคม 2561
by Legal
ฮิต: 7037
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (60_10002.pdf)60_10002.pdfวันหยุดพักผ่อนประจำปีและการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ326 kB
Download this file (60_10001.pdf)60_10001.pdfวันหยุดพักผ่อนประจำปีและกำรเกษียณอำยุของบริษัทจำกัด358 kB
Download this file (59_00015.pdf)59_00015.pdfวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่ลูกจ้างชั่วคราว (----สะสมไว้และยังไม่ได้ใช้ จะกาหนดให้นายจ้างจ่ายอย่างไร523 kB
Download this file (59_00014.pdf)59_00014.pdfกำหนดให้วันตรุษจีนและวันออกพรรษา เป็นวันหยุดตามประเพณี ได้หรือไม่467 kB
Download this file (59_00013.pdf)59_00013.pdfวันหยุดพักผ่อนประจำปี466 kB
Download this file (59_00012.pdf)59_00012.pdfวันหยุดพักผ่อนประจำปี473 kB
Download this file (59_00002.pdf)59_00002.pdfวันหยุดและวันลาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน448 kB
Download this file (59_00001.pdf)59_00001.pdfแนวทางการจัดวันหยุดตามประเพณีประจาปี452 kB
Download this file (58_40801.pdf)58_40801.pdfข้อกฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนประจาปี358 kB
Download this file (58_10008.pdf)58_10008.pdfการใช้สิทธิวันหยุดพักผ่อนประจาปี350 kB
Download this file (58_10005.pdf)58_10005.pdfข้อกฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดพักผ่อนประจาปี358 kB
Download this file (53103_53.pdf)53103_53.pdfสหกรณ์บริการ1331 kB
Download this file (53102_53.pdf)53102_53.pdfวันหยุดครึ่งปีธนาคาร615 kB
Download this file (53101_53.pdf)53101_53.pdfนิยามคำว่า สัปดาห์156 kB
Download this file (50704_50.pdf)50704_50.pdfหยุดพักผ่อนประจำปี313 kB
Download this file (50606_50.pdf)50606_50.pdfวันหยุดราชการ ลูกจ้างไม่สามารถเข้าทำงานได้ และนายจ้างมิได้ประกาศให้เป็นวันหยุดโรงงาน ต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่169 kB
Download this file (50405_50.pdf)50405_50.pdfการประกาศวันหยุดตามประเพณี วันตรุษจีน/คริตมาส222 kB
Download this file (48317_48.pdf)48317_48.pdfการชดเชยวันหยุดตามประเพณี264 kB
Download this file (47964_47.pdf)47964_47.pdfค่าทำงานในวันหยุด389 kB
Download this file (47843_47.pdf)47843_47.pdfงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานที่ไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดทำงานในวันหยุดตามประเพณี389 kB
Download this file (47497_47.pdf)47497_47.pdfการลาคร่อมวันหยุด117 kB
Download this file (47299_47.pdf)47299_47.pdfการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจำสัปดห์และประเพณี กรณีลูกจ้างละทิ้งงาน ลูกจ้างประสบอุบัติเหตุ ลูกจ้างลาคลอด361 kB
Download this file (47210_47.pdf)47210_47.pdfการลดจำนวนวันหยุดตามประเพณี258 kB
Download this file (47084_47.pdf)47084_47.pdfการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีกรณีลูกจ้างเป็นฝ่ายยื่นใบลาออก189 kB
Download this file (43984_43.pdf)43984_43.pdfวันหยุดประจำสัปดาห์164 kB
Download this file (43010_43.pdf)43010_43.pdfการประกาศวันหยุดตามประเพณีของนายจ้าง90 kB
Download this file (43009_54.pdf)43009_54.pdfการจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี345 kB
Download this file (43008_54.pdf)43008_54.pdfการเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณี554 kB
Download this file (430081_56.pdf)430081_56.pdfการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างวันหยุดประจำสัปดาห์205 kB
Download this file (425003_57.pdf)425003_57.pdfการจ่ายค่าจ้างในวันหยุด วันลาป่วย352 kB
Download this file (425002_57.pdf)425002_57.pdfการเลื่อนวันหยุดประจำสัปดาห์342 kB
Download this file (425001_57.pdf)425001_57.pdfการจัดวันหยุดประจำสัปดาห์ให้ลูกจ้าง377 kB
Download this file (41999_59.pdf)41999_59.pdfแนวทางการจัดวันหยุดตามประเพณีประจำปี306 kB
Download this file (41998_59.pdf)41998_59.pdf วันหยุดและวันลาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน312 kB