Infographic4

images

599921
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
65
1037
65
588578
29872
47964
599921
Your IP: 192.168.2.69
2020-01-20 01:53

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการและคณะกรรมการค่าจ้าง

Post on 01 มีนาคม 2561
by Legal
ฮิต: 1767
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (61_00001.pdf)61_00001.pdfการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง355 kB
Download this file (60_00002.pdf)60_00002.pdfการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. ๒๕๔๘319 kB
Download this file (60_00001.pdf)60_00001.pdfการจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ324 kB
Download this file (59_41000.pdf)59_41000.pdfการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ322 kB
Download this file (59_00018.pdf)59_00018.pdfการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ469 kB
Download this file (59_00004.pdf)59_00004.pdfข้อกฎหมายเรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ466 kB
Download this file (58_20000.pdf)58_20000.pdfการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ337 kB
Download this file (544218_45.pdf)544218_45.pdfคณะกรรมการลูกจ้างลาออกจากการเป็นกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ137 kB
Download this file (50_50451.pdf)50_50451.pdfการแต่งตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ338 kB
Download this file (50403_53.pdf)50403_53.pdfการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง319 kB
Download this file (50403_50.pdf)50403_50.pdfการเลือกตั้งคณะกรรมการค่าจ้าง187 kB
Download this file (45_45218.pdf)45_45218.pdfการยื่นใบลาออกจากการเป็นกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ137 kB
Download this file (43_43804.pdf)43_43804.pdfลูกจ้างมิได้ปฏิบัติงานในสถานที่เดียวกัน ต้องจัดให้มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการหรือไม่124 kB
Download this file (43_43717.pdf)43_43717.pdfหลักเกณฑ์และวิธีเลือกตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ351 kB
Download this file (43_43700.pdf)43_43700.pdfคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 1 คณะ ทำหน้าที่ได้ทุกโรงงานได้หรือไม่125 kB
Download this file (43_43584.pdf)43_43584.pdfกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการลาออก 1 คน ให้กรรมการลูกจ้างเป็นแทนกรรมการที่ลาออกได้หรือไม่169 kB
Download this file (43_43146.pdf)43_43146.pdfมีโรงงานหลายแห่ง แต่ละแห่งต้องจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการแยกแต่ละโรงงานหรือไม่235 kB
Download this file (216584_43.pdf)216584_43.pdfกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขอลาออกจะให้กรรมการลูกจ้างเข้าแทนกรรมการที่ลาออกได้หรือไม่169 kB