Infographic4

083989
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
418
494
2352
76954
14771
18649
83989
Your IP: 192.168.2.69
2018-03-23 15:12

การประชุมชี้แจงพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

Post on 04 กันยายน 2560
by Legal
ฮิต: 212กองนิติการจัดประชุมชี้แจง เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2560 นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนากฎหมาย เป็นประธานการประชุมชี้แจง เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 ในส่วนของการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภทเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน การปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อลดภาระของนายจ้างในการนำส่งสำเนาข้อบังคับดังกล่าว และการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยเพื่อคุ้มครองลูกจ้างกรณีที่เกษียณอายุจากการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงตัวบทของกฎหมายได้ชัดเจนขึ้น