Infographic4

082439
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
395
407
802
76954
13221
18649
82439
Your IP: 192.168.2.69
2018-03-20 15:40

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1546

Post on 03 พฤศจิกายน 2560
by Legal
ฮิต: 163

 

การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์สายด่วน 1546

กองนิติการจัดประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการทำงานแก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตอบข้อซักถามด้านกฎหมายแก่ประชาชน โดยมีนายจเร พูลช่วย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองนิติการ และนายมนตรี มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา ร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายฯ และเจ้าหน้าที่สายด่วนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำงาน รวมถึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ระมัดระวังในการตอบข้อซักถามแก่ขอรับบริการผ่านทางโทรศัพท์สายด่วน 1546 โดยเฉพาะการรับเรื่องร้องตรวจแรงงานให้สอบถามข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้ครบถ้วน และประสานหน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ณ ห้องประชุมกองนิติการ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน