Infographic4

082425
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
381
407
788
76954
13207
18649
82425
Your IP: 192.168.2.69
2018-03-20 15:36

การเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บอันเนื่องมาจากการทำงาน

Post by Legal
on 08 ธันวาคม 2560
ฮิต: 79

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (44564_54.pdf)44564_54.pdfการเรียกร้องค่าเสียหาย กรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทำงาน282 kB
Download this file (44565_44.pdf)44565_44.pdfคนงานตกจากโฟคลิฟท์ไฟฟ้าขณะปฏิบัติงาน350 kB

คณะกรรมการความปลอดภัย

Post by Legal
on 08 ธันวาคม 2560
ฮิต: 90
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (40000_58.pdf)40000_58.pdfการจัดตั้งคณะกรรมการ คป.834 kB
Download this file (40001_58.pdf)40001_58.pdfคณะกรรมการความปลอดภัย839 kB
Download this file (41000_57.pdf)41000_57.pdfการแต่งตั้งคณะกรรมการ คปอ.ไม่ชอบด้วยกฎหมาย357 kB
Download this file (43007_54.pdf)43007_54.pdfการจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย312 kB
Download this file (43008_43.pdf)43008_43.pdfจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือไม่198 kB
Download this file (44215_44.pdf)44215_44.pdfการแต่งตั้งพนักงานเป็นกรรมการความปลอดภัยฯ โดยไม่ได้แจ้งให้สหภาพแรงงานทำการคัดเลือก301 kB
Download this file (50303_50.pdf)50303_50.pdfหน่วยงานก่อสร้างแต่ละโครงการ อยู่ในข่ายต้องจัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยฯหรือไม่328 kB
Download this file (50401_50.pdf)50401_50.pdfการขอมีบัตรประจำตัวคณะกรรมการความปลอดภัยฯ222 kB
Download this file (50602_50.pdf)50602_50.pdfการดำรงตำแหน่งของกรรมการผู้แทนลูกจ้างในคณะกรรมการความปลอดภัยฯ316 kB
Download this file (50605_50.pdf)50605_50.pdfการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการความปลอดภัยฯ251 kB
Download this file (50705_50.pdf)50705_50.pdfนิยามสถานประกอบกิจการ ตามกฎหมายเกี่ยวกับคณะกรรมการความปลอดภัยฯ มีความเหมือนหรือแตกต่างกัน112 kB

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

Post by Legal
on 08 ธันวาคม 2560
ฮิต: 91
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (50998_59.pdf)50998_59.pdfเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ404 kB
Download this file (50999_59.pdf)50999_59.pdfการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย318 kB
Download this file (51000_58.pdf)51000_58.pdfจัดหาเจ้าหน้าที่ จป.840 kB
Download this file (51001_58.pdf)51001_58.pdfแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ จป.841 kB
Download this file (51002_58.pdf)51002_58.pdfจัดให้มีเจ้าหน้าที่ จป.ไฟฟ้ารัฐวิสาหกิจ843 kB
Download this file (53000_57.pdf)53000_57.pdfขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย338 kB
Download this file (53001_57.pdf)53001_57.pdfยื่นขอใบอนุญาต จป.ฝึกซ้อมดับเพลิง330 kB
Download this file (54655_44.pdf)54655_44.pdfการขอใบรับรองเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน275 kB