relation

mix protec

enter

safty

 home

 

วันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ PDF พิมพ์ อีเมล

วันพฤหัสบดีที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นายจีรศักดิ์ สุคนธชาติ ปลัดกระทรวงแรงงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกระทรวงแรงงานและสภาองค์การลูกจ้าง จัดริ้วขบวนเดินร่วมกับผู้ใช้แรงงาน จากลานพระบรมรูปทรงม้าไปตามถนนราชดำเนิน เข้าสู่ท้องสนามหลวง

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา และการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย