relation

mix protec

enter

safty

 home

 

รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๖ PDF พิมพ์ อีเมล

รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๖

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (00001-56.pdf)00001-56.pdfกรณีสหกรณ์เป็นกิจการที่ไม่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจหรือไม่และสหกรณ์ต้องปฏิบัติ ตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือไม่259 Kb1382
Download this file (00002-56.pdf)00002-56.pdfการจ่ายเงินค่าชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ261 Kb1789
Download this file (00003-56.pdf)00003-56.pdfการเรียกร้องค่าชดเชยจากการให้พ้นหน้าที่การเป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม อย่างไม่เป็นธรรม262 Kb1101
Download this file (00004-56.pdf)00004-56.pdfการคิดคำนวณเงินเดือนของพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน259 Kb18788
Download this file (00005-56.pdf)00005-56.pdfค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจำหน่ายหรือการบริการ337 Kb3727
Download this file (00006-56.pdf)00006-56.pdfการคำนวณค่าล่วงเวลา313 Kb1891
Download this file (00007-56.pdf)00007-56.pdfกรณีค่าครองชีพถือเป็นค่าจ้างหรือไม่333 Kb2220
  Free joomla templates