relation

mix protec

enter

safty

 home

 

คดีเปรียบเทียบตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๒๕๕๔ PDF พิมพ์ อีเมล

การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (008_57.pdf)008_57.pdfเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๑๒ จังหวัด ค่าปรับรวม ๑,๑๘๗,๑๙๘ บาท63 Kb223
Download this file (009_57.pdf)009_57.pdfเดือนกันยายน ๒๕๕๗ จำนวน ๑๐ จังหวัด ค่าปรับรวม ๗๖๕,๐๐๐ บาท61 Kb140