relation

mix protec

enter

safty

 home

 

กองนิติการเข้าแสดงความยินดี ท่าน วรานนท์ ปีติวรรณ PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการพร้อมด้วยข้าราชการและพนักงานกองนิติการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี ท่านวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ห้องทำงาน ชั้น ๘