relation

mix protec

enter

safty

 home

 

กองนิติการเข้าแสดงความยินดีแก่ นางวลัยพร เหล่าวานิช PDF พิมพ์ อีเมล

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้อำนวยการกองนิติการพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองนิติการ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางวลัยพร เหล่าวานิช ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น ๑๒ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๗