relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การหารือกรณีการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล

วันนี้ (๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมระหว่างกองนิติการและสำนักคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง กรณีผู้มีหน้าที่ชดใช้เงินอยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการ ณ ห้องประชุมสำนักคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๑๐
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน