relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ผู้ตรวจอภิญญากล่าวอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการกองนิติการ PDF พิมพ์ อีเมล

วันนี้ (๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗) นายอภิญญา สุจริตตานันท์ ผู้ตรวจราชการกรม กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวอำลาตำแหน่งผู้อำนวยการกองนิติการ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่กองนิติการทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลา ๒ ปี ๒ เดือน ๑๘ วัน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ศ นิคม ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  Free joomla templates