relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับผู้กระทำผิด พรบ.คุ้มครองแรงงาน 2541 PDF พิมพ์ อีเมล

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ท่านอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปรับปรุงอัตราค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พรบ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๑ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

  Free joomla templates