relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ร่วมแสดงความยินดีต่อท่านอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล

ผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดีต่อ นายพานิช จิตร์แจ้ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องทำงาน ชั้น 8 กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน ในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖

?