relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การจัดกิจกรรม"ตรวจดวงชะตาก่อนหางาน" PDF พิมพ์ อีเมล

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ กองนิติการได้จัดกิจกรรม"ตรวจดวงชะตาก่อนหางาน" โดยนักพยากรณ์จากกลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมายฯ (หมอเก่ง) เป็นกิจกรรมประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center)

  Free joomla templates