relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ PDF พิมพ์ อีเมล

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๘ นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานคณะทำงานพิจารณาร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ โดยมีนายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ชั้น ๕

  Free joomla templates