relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ยินดีกับท่านรองอธิบดี กสร. (ท่านสุวิทยา จันทวงศ์) PDF พิมพ์ อีเมล

นายสมภพ ปราบณรงค์ ผู้อำนวยการกองนิติการ และเจ้าหน้าที่กองนิติการ นำแจกันดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับท่านสุวิทยา จันทวงศ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ณ ห้องทำงาน ชั้น ๙ สำนักตรวจราชการกรม