relation

mix protec

enter

safty

 home

 

คดีเปรียบเทียบอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ๒๕๔๑ PDF พิมพ์ อีเมล

การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (001_59.pdf)001_59.pdfมกราคม 255927 Kb66
Download this file (002_59.pdf)002_59.pdfกุมภาพันธ์ 255937 Kb34
Download this file (003_59.pdf)003_59.pdfมีนาคม 255939 Kb33
Download this file (004_59.pdf)004_59.pdfเมษายน 255942 Kb31
Download this file (005_59.pdf)005_59.pdfพฤษภาคม 255940 Kb31
Download this file (006_59.pdf)006_59.pdfมิถุนายน 255942 Kb35
Download this file (007_59.pdf)007_59.pdfกรกฎาคม 255943 Kb31
Download this file (008_59.pdf)008_59.pdfสิงหาคม 255940 Kb25
Download this file (009_59.pdf)009_59.pdfกันยายน 255941 Kb31
Download this file (010_58.pdf)010_58.pdfตุลาคม 255840 Kb27
Download this file (011_58.pdf)011_58.pdfพฤศจิกายน 255841 Kb26
Download this file (012_58.pdf)012_58.pdfธันวาคม 255837 Kb31