relation

mix protec

enter

safty

 home

 

คดีเปรียบเทียบอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ๒๕๔๑ PDF พิมพ์ อีเมล

การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (001_58.pdf)001_58.pdfมกราคม 255829 Kb35
Download this file (002_58.pdf)002_58.pdfกุมภาพันธ์ 255838 Kb25
Download this file (003_58.pdf)003_58.pdfมีนาคม 255838 Kb26
Download this file (004_58.pdf)004_58.pdfเมษายน 255840 Kb24
Download this file (005_58.pdf)005_58.pdfพฤษภาคม 255843 Kb23
Download this file (006_58.pdf)006_58.pdfมิถุนายน 255838 Kb26
Download this file (007_58.pdf)007_58.pdfกรกฎาคม 255844 Kb28
Download this file (008_58.pdf)008_58.pdfสิงหาคม 255840 Kb26
Download this file (009_58.pdf)009_58.pdfกันยายน 255840 Kb29
Download this file (010_57.pdf)010_57.pdfตุลาคม 255741 Kb26
Download this file (011_57.pdf)011_57.pdfพฤศจิกายน 255743 Kb24
Download this file (012_57.pdf)012_57.pdfธันวาคม 255737 Kb23