relation

mix protec

enter

safty

 home

 

คดีเปรียบเทียบอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ๒๕๔๑ PDF พิมพ์ อีเมล

alt

การดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการเปรียบเทียบผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (001_60.pdf)001_60.pdfมกราคม 256031 Kb94
Download this file (002_60.pdf)002_60.pdfกุมภาพันธ์ 256043 Kb47
Download this file (003_60.pdf)003_60.pdfมีนาคม 256037 Kb37
Download this file (004_60.pdf)004_60.pdfเมษายน 256038 Kb26
Download this file (005_60.pdf)005_60.pdfพฤษภาคม 256037 Kb14
Download this file (006_60.pdf)006_60.pdfมิถุนายน 256031 Kb17
Download this file (007_60.pdf)007_60.pdfกรกฎาคม 256030 Kb24
Download this file (008_60.pdf)008_60.pdfสิงหาคม 256035 Kb6
Download this file (009_60.pdf)009_60.pdfกันยายน 256031 Kb7
Download this file (010_59.pdf)010_59.pdfตุลาคม 255940 Kb68
Download this file (011_59.pdf)011_59.pdfพฤศจิกายน 255941 Kb55
Download this file (012_59.pdf)012_59.pdfธันวาคม 255939 Kb56