relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง การโดนหักเงินค่าจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล

ไม่ได้รับเงินค่าจ้างตามกำหนด การโดนนายจ้างหักเงินค่าจ้าง

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (42197_60.pdf)42197_60.pdfการหักค่าจ้างของบริษัทจำกัด376 Kb18
Download this file (42198_59.pdf)42198_59.pdfการหักเงินค่าจ้าง กรณีกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)326 Kb23
Download this file (42199_59.pdf)42199_59.pdfกำหนดกฎระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์334 Kb13
Download this file (42200_59.pdf)42200_59.pdfข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน กำหนดลงโทษทางวินัยด้วยการตัดเงิน343 Kb70
Download this file (42287_42.pdf)42287_42.pdfการหักค่าจ้างเป็นเงินประกัน189 Kb40
Download this file (47359_47.pdf)47359_47.pdfประกาศของบริษัท เรื่องเมื่อลูกจ้างกระทำความผิดระเบียบข้อบังคับ ด้วยการลดค่าจ้าง360 Kb52
Download this file (47456_47.pdf)47456_47.pdfการหักเงินเดือนในการชำระหนี้เงินกู้ให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์218 Kb68
Download this file (47632_47.pdf)47632_47.pdfการกำหนดบทลงโทษ กรณีตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน และลดตำแหน่ง198 Kb51
Download this file (47964_47.pdf)47964_47.pdfการหักค่าทำบัตรใหม่ ของบริษัท389 Kb36
Download this file (47965_47.pdf)47965_47.pdfการหักค่าจ้างเพื่อชำระค่าฌาปนกิจศพ614 Kb31
Download this file (47966_47.pdf)47966_47.pdfการลงโทษตัดเงินเดื่อนลูกจ้าง353 Kb42
Download this file (47970_46.pdf)47970_46.pdfการหักค่าจ้าง421 Kb67
Download this file (47971_46.pdf)47971_46.pdfการหักค่าจ้าง333 Kb58
Download this file (50409_50.pdf)50409_50.pdfบริษัทสามารถหักค่าหลักทรัพย์โดยตรงจากบัญชีเงินเดือนของพนักงานเพื่อใช้สิทธิซื้อหลักทรัพย์ที่เสนอขายแก่พนักงาน276 Kb49
Download this file (50507_50.pdf)50507_50.pdfการหักค่าจ้างกรณีลูกจ้างมาทำงานสาย330 Kb108
Download this file (60001_60.pdf)60001_60.pdfเรื่องการหักเงินเดือนพนักงานเพื่อนาส่งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)394 Kb9