relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน PDF พิมพ์ อีเมล

การขึ้นทะเบียนหน่วยฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (44600_58 .pdf)44600_58 .pdfขออนุญาตเป็นหน่วยฝึกดับเพลิง837 Kb20
Download this file (44655_44.pdf)44655_44.pdfการขอใบรับรองเป็นหน่วยฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย275 Kb17
Download this file (44660_59.pdf)44660_59.pdfหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้าง ด้านความ377 Kb17
Download this file (44661_59.pdf)44661_59.pdfการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้า341 Kb18
Download this file (50503_50.pdf)50503_50.pdfขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน339 Kb19
Download this file (50504_50.pdf)50504_50.pdfการดำเนินการของหน่วยงานที่ขอขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย350 Kb21
Download this file (50608_50.pdf)50608_50.pdfการจัดโครงสร้างหน่วยงานความปลอดภัยตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ185 Kb19