relation

mix protec

enter

safty

 home

 

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานและคณะกรรมการค่าจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน / คณะกรรมการค่าจ้าง

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (20000_58.pdf)20000_58.pdfการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการ337 Kb79
Download this file (216584_43.pdf)216584_43.pdfกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการขอลาออกจะให้กรรมการลูกจ้างเข้าแทนกรรมการที่ลาออกได้หรือไม่169 Kb24
Download this file (50403_50.pdf)50403_50.pdfการเลือกตั้งคณะกรรมการค่าจ้าง187 Kb44
Download this file (50403_53.pdf)50403_53.pdfการแต่งตั้งคณะกรรมการลูกจ้าง319 Kb20
Download this file (544218_45.pdf)544218_45.pdfคณะกรรมการลูกจ้างลาออกจากการเป็นกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ137 Kb20