relation

mix protec

enter

safty

 home

 

กฎกระทรวง PDF พิมพ์ อีเมล

กฎกระทรวง

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (40500_58.pdf)40500_58.pdfสวัสดิการ359 Kb28
Download this file (40501_58.pdf)40501_58.pdfการจัดสวัสดิการ325 Kb29
Download this file (41000_57.pdf)41000_57.pdfการใช้แรงงานเด็กในการเดินเรือประมง357 Kb33
Download this file (41001_57.pdf)41001_57.pdfการตีความงานบริการขนส่ง365 Kb129
Download this file (41002_57.pdf)41002_57.pdfพขร.เข้ารับการฝึกอบรม336 Kb42
Download this file (41003_57.pdf)41003_57.pdfเรียกหรือรับหลักประกัน346 Kb26
Download this file (42287_42.pdf)42287_42.pdfการจ้างงานในกิจการโรงเรียน189 Kb28
Download this file (42315_42.pdf)42315_42.pdfเวลาทำงานปกติในงานขนส่งทางบก ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 12)344 Kb43
Download this file (47843_47.pdf)47843_47.pdfงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจให้ลูกจ้างทำงานในวันหยุดตามประเพณี กฎกระทรวง(ฉบับที่ 4)389 Kb33
Download this file (48317_48.pdf)48317_48.pdfการหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณี ตามกฎกระทรวง (ฉบับที่ 4)264 Kb39
  Free joomla templates