relation

mix protec

enter

safty

 home

 

เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง PDF พิมพ์ อีเมล

เปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (40800_58.pdf)40800_58.pdfการจ้างงาน356 Kb37
Download this file (40801_58.pdf)40801_58.pdfการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง358 Kb74
Download this file (40802_58.pdf)40802_58.pdfเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์ลูกจ้าง333 Kb53
Download this file (41000_57.pdf)41000_57.pdfเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการจ่ายค่าครองชีพ354 Kb86
Download this file (43000_53.pdf)43000_53.pdfการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มข้อบังคับสหภาพแรงงาน314 Kb27
Download this file (43010_46.pdf)43010_46.pdfการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง421 Kb54
Download this file (43012_43.pdf)43012_43.pdfข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง197 Kb36
Download this file (43711_43.pdf)43711_43.pdfแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายโบนัส319 Kb31
Download this file (44284_44.pdf)44284_44.pdfการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง366 Kb28
Download this file (44287_44.pdf)44287_44.pdfการขอจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง393 Kb40
Download this file (44325_44.pdf)44325_44.pdfวินิจฉัยและออกคำสั่งยกเลิกการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง330 Kb38
Download this file (44726_44.pdf)44726_44.pdfการแจ้งข้อเรียกร้องหลังจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างเดิมหมดอายุ282 Kb28
Download this file (45258_45.pdf)45258_45.pdfการโอนย้ายหน่วยงานของพนักงานถือเป็นการเปลี่ยนสภาพการจ้างหรือไม่207 Kb52
Download this file (45264_45.pdf)45264_45.pdfการจดทะเบียนข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของบริษัทในเครือ237 Kb25
Download this file (45734_45.pdf)45734_45.pdfการเปลี่ยนแปลงระเบียบเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานใหม่206 Kb33
Download this file (47210_47.pdf)47210_47.pdfการลดจำนวนวันหยุดตามประเพณี258 Kb37
Download this file (47964_47.pdf)47964_47.pdfการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง389 Kb72