relation

mix protec

enter

safty

 home

 

สวัสดิการพนักงาน PDF พิมพ์ อีเมล

สวัสดิการพนักงานรัฐวิสาหกิจ

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (40000_59.pdf)40000_59.pdfการจ่ายเงินร่วมเป็นเจ้าภาพงานศพแก่บุคคลในครอบครัวพนักงานธนาคาร329 Kb7
Download this file (41000_58.pdf)41000_58.pdfการจัดสวัสดิการ468 Kb25
Download this file (42106_42.pdf)42106_42.pdfสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของพนักงานรัฐวิสาหกิจ257 Kb108
Download this file (42201_42.pdf)42201_42.pdfการจ่ายค่ารักษาพยาบาลและเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ190 Kb14
Download this file (42202_42.pdf)42202_42.pdfปรับปรุงระบบสวัสดิการรักษาพยาบาลของพนักงาน269 Kb29
Download this file (42731_42.pdf)42731_42.pdfการควบตำแหน่งของพนักงานระดับรองผู้จัดการ ผู้อำนวยการ เป็นสิทธิประโยชน์ตาม พรบ.พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ หรือไม่378 Kb49
Download this file (44257_44.pdf)44257_44.pdfลูกจ้างเฉพาะงานจะได้รับสิทธิตามระเบียบคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือไม่167 Kb15
Download this file (45169_45.pdf)45169_45.pdfการจ่ายเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาล189 Kb15
Download this file (45278_45.pdf)45278_45.pdfการขอปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมสวัสดิการของพนักงาน197 Kb20