relation

mix protec

enter

safty

 home

 

การประชุมการจัดทำแบบเอกสารดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการเปรียบเทียบ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๐ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ PDF พิมพ์ อีเมล

วันนี้(วันศุกร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐) นางนิตยา อัยราวงศ์ ผู้อำนวยการกองนิติการ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแบบเอกสารดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการเปรียบเทียบ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๐ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมมิตรไมตรี ๒ ชั้น ๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยนิติการกองนิติการ และนิติกรหรือผู้แทนสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐ การประชุมครั้งนี้เพื่อให้นิติกรทั้ง ๑๐ เขต มีแนวทางในการบันทึกและจัดทำเอกสารในการดำเนิคดีอาญาในขั้นตอนการเปรียบเทียบ เพื่อให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

 

 

 

  Free joomla templates