relation

mix protec

enter

safty

 home

 

คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน PDF พิมพ์ อีเมล

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๒๕๑/๒๕๕๙ 

 เรื่อง แม้นายจ้างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดแล้วทำให้อำนาจในการจัดการกิจการและทรัพย์สินของโจทก์ตกแก่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แต่ผู้เดียวกับตาม แต่หาเป็นผลทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต้องสิ้นสุดหรือระงับไปไม่ ลูกจ้างจึงมีหน้าที่เข้าทำงานตามสัญญาจ้างต่อไปและมีสิทธิได้รับค่าจ้างจนกว่าจะมีการเลิกจ้าง

 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๐๓๗/๒๕๕๙

 เรื่่อง นายจ้างถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด จ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ย่อมเป็นผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินและกิจการของนายจ้าง

การที่พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งโดยสอบข้อเท็จจริงเพียงแค่กรรมการผู้จัดการ แต่ไม่ได้เรียกเจ้าพนักงานพิทักษ์มาให้ข้อเท็จจริงคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เอกสารแนบ
FileคำอธิบายFile sizeDownloads
Download this file (0001.pdf)0001.pdfคดีฟ้องเถิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สรุปฎีกา 181 Kb114
Download this file (01.pdf)01.pdfฎีกาที่ ๖๒๕๑/๒๕๕๙ 532 Kb45
Download this file (02.pdf)02.pdfฎีกาที่ ๑๐๐๓๗/๒๕๕๙488 Kb44
  Free joomla templates