relation

mix protec

enter

safty

 home

 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลครบุรี PDF พิมพ์ อีเมล

นายพานิช จิตร์แจ้ง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน นางอัษฎาลักษณ์ อินทรกำแหง ณ ราชสีมา?สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ และเจ้าหน้าที่จากกองนิติการ เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานน้ำตาลครบุรี อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เพื่อมอบนโยบายเรื่องการขจัดการใช้แรงงานเด็ก ป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกลุ่มชาวไร่อ้อย ที่โรงงานน้ำตาลครบุรีได้ทำ MOU กับสมาคมชาวไร่อ้อยในการในการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก และป้องกันปัญหาการค้ามนูษย์ด้านแรงงาน เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

  Free joomla templates