relation

mix protec

enter

safty

 home

 

นายอาทิตย์ อิสโม มอบเงินช่วยเหลือ แก่นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส PDF พิมพ์ อีเมล

เมื่อวันพุธที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ นายอาทิตย์ อิสโม อดีตอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มอบเงินช่วยเหลือ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท แก่นายณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส นิติกรชำนาญการ กองนิติการ ในกรณีได้รับความเสียหายอันเนื่องจากเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองบริเวณกระทรวงแรงงาน

  Free joomla templates