relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุมคณะทำงานคัดแยกเอกสารครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 130
2 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ 223
3 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 111
4 การประชุมการออก กฎกระทรวง 150
5 การประชุมการจัดทำแบบเอกสารดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการเปรียบเทียบ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๐ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 235
6 การประชุมพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 196
7 ห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า ๑๘ ปีทำงานอันตรายฝ่าฝืนมีโทษหนัก 162
8 ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ ๘) 1444
9 หลักเกณฑ์และวิธีการส่งสำเนาข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 471
10 ประชุมหารือข้อกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 508
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 1 จาก 7
Free joomla templates