relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติและขั้นตอนการทำงาน แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์สายด่วน ๑๕๔๖ 23
2 การประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 34
3 คำชี้แจงกระทรวงแรงงาน เรื่อง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 2373
4 การประชุมคณะทำงานคัดแยกเอกสารครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 399
5 การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองฯ 483
6 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... 404
7 การประชุมการออก กฎกระทรวง 197
8 การประชุมการจัดทำแบบเอกสารดำเนินคดีอาญาในขั้นตอนการเปรียบเทียบ ครั้งที่ ๑/๑๕๖๐ และ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ 682
9 การประชุมพิจารณาข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ 243
10 ห้ามนายจ้างใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า ๑๘ ปีทำงานอันตรายฝ่าฝืนมีโทษหนัก 194
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 1 จาก 7