relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 สภาองค์การลูกจ้างพัฒนาแห่งประเทศไทย (สพท.) ได้ยื่นหนังสือถึง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 246
32 ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ 186
33 การประชุมแก้ไขปรับปรุงกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ และกฎกระทรวงว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในงานที่รับไปทำที่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๗ 304
34 ประชุมพิจารณาคำร้องตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 137
35 รับสมัครเจ้าหน้าที่ Call Center 606
36 การประชุมให้ความเห็นเกี่ยวกับสัญญาจ้างงานคนพิการ 159
37 ประชุมหารือเกี่ยวกับร่างระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นหน่วยรับรอง หน่วยตรวจการประเมินและการรับรองมาตรฐานแรงงานไทย พ.ศ. .... 167
38 การประชุมหารือเรื่องการขาดแคลนแรงงานในกิจการประมง 116
39 กองนิติการเข้าแสดงความยินดีแก่ นางวลัยพร เหล่าวานิช 327
40 กองนิติการเข้าแสดงความยินดี ท่านพีรพัฒน์ พรศิริเลิศกิจ 414
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 4 จาก 7
Free joomla templates