relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
41 กองนิติการเข้าแสดงความยินดี ท่าน กาญจนา เทวะศิลชัยกุล 352
42 กองนิติการร่วมแสดงมุทิตาจิตต่อท่านพานิช จิตร์แจ้ง 166
43 กองนิติการเข้าแสดงความยินดี ท่าน วรานนท์ ปีติวรรณ 879
44 การประชุมแก้ไขปัญหาการใช้ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 176
45 การประชุมชี้แจงภารกิจงานนิติการด้านการดำเนินคดีอาญาและคดีแพ่ง 175
46 การมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตร การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ครั้งที่ ๑ 217
47 การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ .... ครั้งที่ ๕/๒๕๕๗ และการประชุม K.M. กองนิติการ 220
48 การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ .... ครั้งที่ ๔/๒๕๕๗ 144
49 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศึกษาดูงานศูนย์โทรศัพท์สายด่วน(call center) ๑๕๔๖ 197
50 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. .... ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 184
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 5 จาก 7