relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
51 สิทธิของลูกจ้างแรงงานต่างด้าว 147
52 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง ขอความร่วมมือสถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างหยุดงานเป็นกรณีพิเศษ 3069
53 การประชุมคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 133
54 รายงานผลความคืบหน้าการเป็นทนายความฟ้องคดีให้ลูกจ้าง 196
55 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ 164
56 การประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ...) พ.ศ .... 178
57 ประชุมเตรียมความพร้อมของพนักงานตรวจแรงงาน กับกรณีมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 174
58 ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ 112
59 ประชุมหารือปัญหาข้อกฎหมาย เรื่อง งานขนส่ง และการเรียกเก็บหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน 235
60 เรื่อง ลูกจ้างปฏิบัติงานเป็นห้วงเวลา หรือเป็นผลัด 223
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ1234567ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 6 จาก 7
Free joomla templates