relation

mix protec

enter

safty

 home

 

สาระน่ารู้
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 ค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างแรงงานต่างด้าว 784
2 แนวทางพิจารณาให้ความคุ้มครองแรงงานที่ไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในต่างประเทศ 127
3 คำศัพท์แรงงาน 238
4 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ 381
5 ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. ....... 1093
6 สรุปร่างประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ ซึ่งดำเนินการโดยผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 2519
7 พระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ.๒๕๕๘ 149
8 การห้ามหักค่าจ้าง 447
9 กระทรวงแรงงานกับ AEC 2222