Infographic4

102746
วันนี้
วานนี้
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทุกวัน
137
588
1918
95422
14962
18566
102746
Your IP: 192.168.2.69
2018-04-26 05:25

รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2560

Post by Legal
on 19 กุมภาพันธ์ 2561
ฮิต: 211
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (0001.pdf)0001.pdfข้อหารือด้านคุ้มครองแรงงาน1386 kB
Download this file (0002.pdf)0002.pdfข้อหารือด้านแรงงานสัมพันธ์420 kB
Download this file (0003.pdf)0003.pdfข้อหารือด้านรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์413 kB
Download this file (0004.pdf)0004.pdfข้อหารือด้านความปลอดภัยในการทำงาน473 kB

รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2559

Post by Legal
on 22 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 402
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (0001.pdf)0001.pdfข้อหารือด้านคุ้มครองแรงงาน4579 kB
Download this file (0002.pdf)0002.pdfข้อหารือด้านแรงงานสัมพันธ์641 kB
Download this file (0003.pdf)0003.pdfข้อหารือด้านผู้รับงานไปทำที่บ้าน329 kB
Download this file (0004.pdf)0004.pdfข้อหารือด้านความปลอดภัยในการทำงาน1613 kB

รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2557

Post by Legal
on 22 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 189
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (0001.pdf)0001.pdfข้อหารือด้านคุ้มครองแรงงาน6252 kB
Download this file (0002.pdf)0002.pdfข้อหารือด้านแรงงานสัมพันธ์2261 kB
Download this file (0003.pdf)0003.pdfข้อหารือด้านความปลอดภัยในการทำงาน2856 kB
Download this file (0004.pdf)0004.pdfข้อหารือด้านรัฐวิสาหกิจแรงงานสัมพันธ์638 kB

รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2558

Post by Legal
on 22 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 236
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (00001.pdf)00001.pdfข้อหารือด้านคุ้มครองแรงงาน1211 kB
Download this file (00002.pdf)00002.pdfข้อหารือด้านความปลอดภัยในการทำงาน1083 kB
Download this file (00003.pdf)00003.pdfข้อหารือด้านแรงงานสัมพันธ์817 kB
Download this file (00004.pdf)00004.pdfข้อหารือด้านรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์469 kB

รวมข้อหารือปัญหากฎหมายแรงงาน พ.ศ. 2556

Post by Legal
on 22 พฤศจิกายน 2560
ฮิต: 159
Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (00001-56.pdf)00001-56.pdfกรณีสหกรณ์เป็นกิจการที่ไม่แสวงหากำไรทางเศรษฐกิจหรือไม่และสหกรณ์ต้องปฏิบัติ ตามประกาศอัตราค่าจ้างขั้นต่ำหรือไม่259 kB
Download this file (00002-56.pdf)00002-56.pdfการจ่ายเงินค่าชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กรณีลูกจ้างเกษียณอายุ261 kB
Download this file (00003-56.pdf)00003-56.pdfการเรียกร้องค่าชดเชยจากการให้พ้นหน้าที่การเป็นครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม อย่างไม่เป็นธรรม262 kB
Download this file (00004-56.pdf)00004-56.pdfการคิดคำนวณเงินเดือนของพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน259 kB
Download this file (00005-56.pdf)00005-56.pdfค่าชดเชยพิเศษกรณีนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจำหน่ายหรือการบริการ337 kB
Download this file (00006-56.pdf)00006-56.pdfการคำนวณค่าล่วงเวลา313 kB
Download this file (00007-56.pdf)00007-56.pdfกรณีค่าครองชีพถือเป็นค่าจ้างหรือไม่333 kB