relation

mix protec

enter

safty

 home

 

กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
21 ท่านผู้ตรวจอภิญญาไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 137
22 โครงการพัฒนาศักยภาพการติดตามหนี้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 476
23 ร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการกองนิติการ 203
24 โครงการสัมมนาเจ้าหน้าที่กองนิติการ 203
25 อวยพรวันคล้ายวันเกิด ท่านสุวิทย์ สุมาลา 516
26 วันแรงงานแห่งชาติ ปี พ.ศ.๒๕๕๗ 180
27 ประชุมหารือปัญหาข้อกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักความปลอดภัยแรงงาน 110
28 ประชุมหารือปัญหาข้อกฎหมายร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักความปลอดภัยแรงงาน 104
29 โครงการรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะหรือประเภทงานที่ห้ามผู้จ้างงานจ้างผู้รับจ้างงานไปทำที่บ้านทำงาน พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกำหนดงานที่มีลักษณะอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงที่มีครรภ์หรือเด็กซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบห้าปี พ.ศ. .... 170
30 การประชุมหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานว่าด้วยการดำเนินคดีอาญา พ.ศ. ๒๕๕๔ และการตรวจสอบสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔ พ.ศ. ๒๕๕๕ 385
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 3 จาก 5