relation

mix protec

enter

safty

 home

 

กิจกรรม
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
31 การอบรม สัมมนา นิติกรทั่วประเทศ 277
32 สัมมนากองนิติการ 159
33 กองนิติการเข้าอวยพรปีใหม่ 133
34 กองนิติการเข้าอวยพรปีใหม่ 139
35 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)พ.ศ. .... ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ 141
36 การประชุมคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 114
37 การประชุมพิจารณาข้อสังเกตต่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. .... 132
38 การประชุมคณะทำงานประเมินค่างาน ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 102
39 อบรมพนักงานตรวจความปลอดภัย รุ่นที่ ๑ และ รุ่นที่ ๒ 117
40 การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นที่มีต่อร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (รับฟังความคิดเห็นลูกจ้าง (ครั้งที่ ๒) 179
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12345ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 4 จาก 5