relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ข้อมูลวิชาการ
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 แนวปฏิบัติการประสานคดีกรณีเจ้าหน้าที่ถูกดำเนินคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำนาจไว้ 1934
2 การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน (การออกคำสั่ง จป.) 1473
3 มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 443
4 บุคลากรตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน 317
5 หลักการใช้ดุลพินิจ 429
6 การฟื้นฟูกิจการ 939
7 พระราชบัญญัติฯ มาตรา ๑๒๐ กรณีการย้ายสถานประกอบกิจการขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ 362
8 การพ้นจากตำแหน่งของข้าราชการการเมือง 343
9 ระเบียบการเลือกตั้งคณะไตรภาคีของกระทรวงแรงงานขัดต่อกฎหมายหรือไม่? 246
10 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๕๘ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา ๓๙ วรรคสอง หรือไม่ 534
 
«เริ่มแรกย้อนกลับ12ถัดไปสุดท้าย»
หน้า 1 จาก 2