relation

mix protec

enter

safty

 home

 

ด้านคุ้มครองแรงงาน
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 การจัดสวัสดิการ 377
2 ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง 304
3 การถูกเลิกจ้าง ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวและเงินค่าชดเชย 448
4 การเรียกรับหลักประกันการทำงาน 124
5 กฎกระทรวง 138
6 การดำเนินคดี 170
7 หยุดกิจการ, ย้ายสถานประกอบกิจการ 170
8 การใช้แรงงานเด็กต่ำกว่า 18 ปี 84
9 การใช้แรงงานหญิง 56
10 หลักฐานการทำงาน 83
11 คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานและคณะกรรมการค่าจ้าง 140
12 เงินเพิ่ม(ดอกเบี้ย) 75
13 วันลา 236
14 วันหยุด 238
15 เวลาทำงานปกติและการทำงานล่วงเวลา 277
16 ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง การโดนหักเงินค่าจ้าง 230
17 การจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างขั้นต่ำและค่าจ้างลูกจ้างรายชั่วโมงจ้างขั้นต่ำ 177
18 การเลิกจ้างและการลงโทษ 275
19 อื่นๆ 260